Ứng dụng tra cứu thời khoá biểu đã có phiên bản cập nhật, đăng kí người dùng, và gửi thông báo thời khoá biểu mới cho cả trên ios và android nhé! Các bạn hãy cập nhật.